Press "Enter" to skip to content

“Bezpieczna Młodzież” na naszym Załężu i Witosa.

Oceń

V ŚWIĘTO PROFILAKTYKI – KATOWICE 2019 “Bezpieczna Młodzież”

Organizatorami projektu są Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji projektu jest: „Katowice miasto otwartych ludzi”.
Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych.
Ma na celu zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym,
promocję zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień,
przemocy i agresji, rozwijanie własnych zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i promocji pozytywnych postaw życiowych wśród rówieśników.
Święto Profilaktyki stanowi podsumowanie najważniejszych programów i projektów profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym w katowickich szkołach – Miejskich Programów Profilaktycznych “Bezpieczny Gimnazjalista”, “Bezpieczna Młodzież”, Festiwalu Spektakli Profilaktycznych, Przeglądu i Konkursu Spotów Profilaktycznych”, Katowickiego Turnieju Debat Oksfordzkich, projektu profilaktycznego “Dzień Bezpiecznego Internetu”

więcej