Press "Enter" to skip to content

Pomiar jakości powietrza

Oceń

Pomiar jakości powietrza.

Dane pochodzą z laserowego urządzenia pomiarowego, którego dostawcą jest firma Airly.
Ma ona dość popularną stronę internetową i aplikację, gdzie prezentowane są dane w czasie rzeczywistym,
dane z ostatnich 24 godzin oraz prognoza zanieczyszczeń.
Czujnik mierzy wyłącznie stężenie pyłu zawieszonego z podziałem na trzy jego frakcje: PM10, PM 2,5 i PM 1,0.

Park Przemysłowo – Technologiczny Ekoenergia – Efektywność.
Żeliwna 38
Katowice, 40-599

więcej