Press "Enter" to skip to content

Będzie modernizacja placu Londzina w Załężu. Miasto ma na ten cel 1,4 mln zł.

Oceń

Będzie modernizacja placu Londzina w Załężu. Miasto ma na ten cel 1,4 mln zł.

1,4 mln zł pochłonie modernizacja placu Londzina w katowickim Załężu. Miasto pozyskało dofinansowanie na rewitalizację, łącznie z pieniędzy unijnych i budżetu państwa otrzyma większą część kwoty, bo aż 1,34 mln zł
Przetarg na rewitalizację placu Londzina w Załężu ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.

– Zmodernizowane zostaną ścieżki, a teren przystosowany pod organizację imprez plenerowych. Powstaną strefy dostosowane do różnych grup wiekowych. Planuje się trzy wejścia do parku: główne na osi historycznego założenia parkowego, północno-wschodnie od strony Gliwickiej, przy przystanku autobusowym oraz wschodnie, od strony budynków mieszkalnych. Oś historyczna będzie pełniła funkcję edukacyjną – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

więcej