Press "Enter" to skip to content

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. ZOBACZCIE, W KTÓRYCH REJONACH KATOWIC ZMIENI SIĘ ORGANIZACJA RUCHU.

Oceń

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. ZOBACZCIE, W KTÓRYCH REJONACH KATOWIC ZMIENI SIĘ ORGANIZACJA RUCHU.

Katowiccy policjanci informują, że od 31 października do dnia 5 listopada przeprowadzone zostaną działania pn. “ZNICZ”. W związku ze wzmożonym ruchem drogowym w okolicach nekropolii na terenie miasta zostaną wprowadzone czasowe zmiany organizacji ruchu.
INFORMACJA

O ZMIANACH ORGANIZACJI RUCHU W REJONIE CMENTARZY w 2018 roku

więcej

Kierowcom przypominany także, iż w okresie Wszystkich Świętych na drogach w pobliżu cmentarzy, częściej niż zwykle spotkamy osoby piesze poruszające się poboczem lub jezdnią. Powinniśmy zatem jechać ostrożnie i mieć na uwadze, że pieszy o zmroku dostrzegany jest przez kierującego niemal w ostatniej chwili. Pieszych uczulamy, aby zadbali o własne bezpieczeństwo i jeśli nie jest to absolutnie konieczne nie korzystali z jezdni, a jeśli już muszą pamiętali o zasadzie szczególnej ostrożności i elementach odblaskowych na odzieży.