Press "Enter" to skip to content

Prace trwają, nasyp kolejowy znika.

Oceń

Jednym z ważniejszych założeń nowej strategii BD Inwestora, jest działanie w obszarze rewitalizacji terenów, które z różnych przyczyn nie pełnią użytecznych funkcji miejskich. W naszym założeniu skoncentrowanie się na takich terenach i poświęcenie im wiele pracy oraz opracowanie dla nich nowatorskich koncepcji urbanistycznych pozwala BD Inwestorowi na odzyskanie na cele budowlane doskonałych lokalizacji na inwestycje – wręcz perełek, gdzie możemy zrealizować ambitne i wyjątkowe projekty mieszkaniowe, kulturowe czy rekreacyjne. Wszystko w ramach naszego motto Zmień Swój Świat – komentuje Tomasz Osior, prezes BD Inwestor.