Press "Enter" to skip to content

Poniżej przedstawiamy Państwu plan, zagospodarowania terenu na Załężu

Oceń

Poniżej przedstawiamy Państwu plan zagospodarowania terenu po byłym barze Klopsik. Należy tu nadmienić, że jest to m.in. efekt długiej pracy i monitowania Rady Jednostki Pomocniczej Nr 7 Załęże w Urzędzie Miasta Katowice aby miejsce to przeznaczyć właśnie na teren zielony i rekreacyjny służący mieszkańcom naszej dzielnicy.

Materiał: Rada Jednostki Pomocniczej Nr 7 Załęże