Press "Enter" to skip to content

Awaria spowodowana brakiem wody na ul. Grabskiego.

Oceń

 

 

Awaria spowodowana brakiem wody na osiedlu Witosa przy ul. Grabskiego w Katowicach, zostanie usunięta do godziny 20.00, tak zapewnia pracownik WODOCIĄGÓW.