Press "Enter" to skip to content

Już w kwietniu odbędą się badania akustyczne ws. hałasu dochodzącego z A4 na os. Witosa

Oceń

Już w kwietniu odbędą się badania akustyczne ws. hałasu dochodzącego z A4 na os. Witosa

 

  

Zbliża się oficjalny termin wyznaczony przez GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) badań akustycznych (hałasu) ze strony autostrady A4 na os. Witosa. Data 30 kwietnia 2018r. pozostaje niezmienna. Wcześniejsze wykonanie badań nie było możliwe do zrealizowania, ze względu na zbyt niskie temperatury – które to po prostu uniemożliwiłyby wykonanie pomiaru hałasu.

GDDKiA obiecało, że w razie przekroczenia norm hałasu pieniądze na polepszenie ekranów akustycznych znajdą się na pewno. Wiadomość taka została dostarczona radnemu, Panu Józefowi Zawadzkiemu, który prowadzi sprawę od strony formalnej w imieniu mieszkańców.

Do pełnego przeprowadzenia badań akustycznych niezbędne jest udostępnienie wyznaczonych lokali przez mieszkańców. Jeszcze nie wiadomo które dokładnie to będą mieszkania, ale naturalnie te które są położone najwyżej w blokach i najbliżej ekranów / zakończeń ekranów akustycznych. Zapewne właściciele wyznaczonych mieszkań zostaną poproszeni przed datą badań akustycznych, o udostępnienie swoich lokali w celu przeprowadzania pomiarów hałasu.