Press "Enter" to skip to content

W dniu 3 lutego 2018 roku w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie obradowała Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Kolarskiej

W dniu 3 lutego 2018 roku w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie obradowała Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Kolarskiej.

Wśród 71 delegatów znaleźli się koledzy Krzysztof Sokołowski i Leszek Wolny. W tajnym głosowaniu, przeprowadzonych w trzech turach wybrano nowe władze. Przy zapowiadanej rezygnacji kol.Waldemara Wieczorkowskiego z dalszego ubiegania się o funkcję przewodniczącego. Nowym Przewodniczącym został wybrany kol.Marek Koba. Pozostały skład całego dziewięcioosobowego zarządu tworzą: Waldemar Wieczorkowski, Marian Kotarski, Stanisław Karuga, Jerzy Formella, Bernard Milewski, Krzysztof Mieczkowski, Grzegorz Kukowka i Michał Raczyński. Podjęto także uchwałę o nadaniu 31 działaczom tytułu Honorowy Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK. W gronie wyróżnionych z naszego klubu znaleźli się prezes klubu Leszek Wolny i Paweł Wróblewski.

 

 

Delegaci Krzysztof Sokołowski i Leszek Wolny   Gratulacje od Redakcji Portalu.