Press "Enter" to skip to content

Radny RJP 8 /Os. Witosa/ Marcin WASZCZUK informuje.

Radny RJP 8 /Os. Witosa/ Marcin WASZCZUK informuje.


RADNY JÓZEF ZAWADZKI ZWYCIĘŻYŁ W KATOWICACH

I AWANSOWAŁ DO SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO!

Radny Józef Zawadzki zwyciężył w plebiscycie Dziennika Zachodniego na poziomie miasta Katowice,
w kategorii „Samorządność i społeczność lokalna”.
Radny Zawadzki został nagrodzony wieloma głosami mieszkańców Katowic. Zdobył 1062 głosy i zdystansował konkurentów,
bo na drugie miejsce oddano 225 głosów.
To zasłużony wynik! W oczach mieszkańców Katowic, szczególnie dzielnic w których radny Józef Zawadzki działa najaktywniej,
radny jest postrzegany nawet jako najaktywniejszy radny naszego miasta.
To urodzony altruista. Wychowanek Domu Dziecka, który przez dziesiątki lat swojego życia,
wspiera dzieci i młodzież. Jest aktywny na wielu polach działalności społecznej.
Ludzie to widzą. Mieszkańcy Witosa, a dokładnie Rada Rodziców SP 33 wyróżniła radnego Józefa Zawadzkiego Ryngrafem dla przyjaciół dzieci.
Mamy zatem klarowną sytuację, gdzie Józef Zawadzki, twardy i waleczny społecznik
o gołębim sercu, został sprawiedliwie doceniony przez mieszkańców stolicy Górnego Śląska.

 

POWALCZMY DALEJ O GŁOSY DLA NASZEGO RADNEGO,
NA KTÓREGO W RAZIE POTRZEBY MOŻEMY ZAWSZE LICZYĆ!
GŁOSUJMY NA JÓZEFA ZAWADZKIEGO W PLEBISCYCIE NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM:
SMS pod nr 72355 o treści SD.41

Józef Zawadzki, radny, nominowany za działalność społeczną. Katowicki radny, słynący
z bezpośredniości zwłaszcza na sesjach Rady Miasta. Radny to jednak także wielki i wieloletni społecznik.
Działa zarówno na rzecz pomocy dzieciom, w tym wychowanków domów dziecka,
jak i osób ubogich. Jest laureatem: honorowej odznaki „Za zasługi dla ochrony Zdrowia” przyznanej przez Ministra Zdrowia 2016,
„Złotego Krzyża” za pomoc dzieciom, wyróżniony jako samorządowiec w Zabrzu, oraz laureat Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2016.

więcej

Marcin WASZCZUK

radny RJP 8 /Os. Witosa/