Press "Enter" to skip to content

Akademia „Dostępne Finanse”

 

W dniu 08.01.2018 r. w Klubie Wysoki Zamek przy ul. Gliwickiej 96a grupa około 25 seniorów z dzielnicy Załęże wzięła udział w spotkaniu z Panem Bartoszem Łuczywo przedstawicielem Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Katowicach. Tematem spotkania było przybliżenie naszym seniorom wyglądu nowego banknotu 500 zł oraz zapoznanie z wybranymi zabezpieczeniami znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Poruszono również m.in. w ramach projektu Akademia „Dostępne Finanse” problematykę związaną z aktywnym korzystaniem z nowoczesnych instrumentów płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość elektroniczna. Spotkanie było bardzo interesujące i pouczające, przedstawione w prosty i logiczny sposób, zrozumiały dla seniorów. Poruszone zostały również kwestie bezpieczeństwa „od bankomatu po płatności internetowe”. Przedstawiona problematyka cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.
Organizator serdecznie dziękuje Pani Agnieszce Bigaj i Panu Bartoszowi Łuczywo przedstawicielom Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Katowicach, dzięki którym to wartościowe spotkanie mogło się odbyć w naszej dzielnicy.

RJP Nr 7 Załęże
Piotr Drozdowski