Press "Enter" to skip to content

Wspaniałe warsztaty plastyczne w Bractwie Aktywnych Seniorów

Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa.

Wspaniałe warsztaty plastyczne w Bractwie Aktywnych Seniorów, spotykającym się co tydzień wokół pełnomocnik naszej Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych mieszkających na terenie Jednostki
Pomocniczej nr 8. Energia, radość, zabawa. A przy okazji – przygotowanie do działań na rok przyszły. 🙂 Gratulujemy!