Press "Enter" to skip to content

Mieszkańcy chcieliby aby poprawił się ich komfort życia

 

1. Mieszkańcy chcieliby aby poprawił się ich komfort życia, niwelując hałas dochodzący z autostrady. Poinformowali oni łącznie o 3 problemach z ich punktu widzenia i sposobie ich rozwiązania. Oczywiście mogą one nie być trafione, ze względu iż nie jesteśmy specjalistami w tego rodzaju sprawach. Ale chyba punkt widzenia problemu i zaprezentowanego sposobu eliminacji hałasu przez mieszkańców, raczej nie różni się zbytnio od form specjalistów którzy wykonali by procesjonalny plan likwidacji hałasu.
2. Jak wiemy pierwotnie autostrada miała byś usytuowana dalej od osiedla, ale przed samym rozpoczęciem został plan zmieniony i zatwierdzony przez Pana “xxx” – nazwiska nie pamiętam, ale jeden z mieszkańców na spotkaniu wymienił jego nazwisko; jako osoby odpowiedzialnej (która się podpisała jako osoba decyzyjna) że autostrada znajduje się bezpośrednio pod blokami os. Witosa.
3. Jeżeli już się mieszkańcom zafundowało “taki prezent” trzeba też zadbać o solidne odgrodzenie rejonu mieszkalnego, od źródła hałasu tj. autostrady A4.
4. Ilość zebranych 151 podpisów nie można traktować jako coś co nie istnieje i jest potwierdzeniem że problem hałasu z A4 realnie występuje.
5. Sami mieszkańcy wspominali na spotkaniu iż wcześniej to mieli szum lasu, odgłos żab i innych zwierząt, a teraz hałas, stukot i hałas…
6. Mieszkańcy także na spotkaniu potwierdzili iż były u nich wykonywane w przeszłości badania hałasu i wyszły pomiary 76-78 db w dzień i 68-70 db w nocy. Niestety nie dotarłem do potwierdzenia wykonania takich pomiarów, ale jeżeli były one w takich normach jakie podali mieszkańcy ul. Barlickiego. To są one znacznie powyżej normy obecnie obowiązującej tj. “Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ” max. 65 db (wynik mieszkańców 76-78 db) w dzień i max. 56 db w nocy (wynik mieszkańców 68-70 db) w nocy.
7. Problem hałas dotyczy całego osiedla Witosa, w tym południowych rejonów osiedla tj. ul. Ossowskiego, Witosa, a w szczególności mieszkańców ulicy Barlickiego. Którzy są bardzo blisko najwyższego punktu autostrady, jak i rejonu gdzie ekrany się kończą i nie chronią już ich żadne elementy tłumienia hałasu.
8. Wszyscy płacimy podatki, wszyscy możemy żądać respektowania prawa, w tym prawa z rozporządzenia ministerstwa środowiska dotyczącego limitów hałasu w środowisku. Jak już wykonali autostradę pod oknami mieszkańców, to trzeba teraz przedsięwziąć środki do ograniczenia w/w hałasu.
9. We wrześniu tego roku przeprowadzono w K-ce badania wśród ponad 1.5 tys. osób na temat “jakości naszych dzielnic”. Gdyby wyciągnąć średnią Os. Witosa zajęło by pierwsze miejsce, a dodatkowo w kategorii “Najlepsze sąsiedztwo” – zajęliśmy pierwsze miejsce. Więc warto by było aby wyniki badań przełożyć praktycznie na współpracę i wspólne działanie mieszkańców w sprawie nadmiernego hałasu z A4, jak i innych tematów dotyczących naszego osiedla.