Press "Enter" to skip to content

Znamy wyniki VII edycji Budżetu Obywatelskiego

122 zadania wybrali mieszkańcy w tegorocznym głosowaniu. Frekwencja wyniosła 16,13% – częściej głosowały kobiety, a najstarszy głosujący mieszkaniec miał 99 lat!
Wśród zadań ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskały kolejno: tężnia solankowa na Tysiącleciu, tężnia w Parku Kościuszki oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu, ale ze względu na wartość tych zadań tylko pierwsze zostało przeznaczone do realizacji
Katowicki Budżet Obywatelski jest największy per capita wśród miast wojewódzkich w Polsce

więcej