Press "Enter" to skip to content

Więzienie we własnym mieszkaniu.

Od dwóch lat walczyłam o wykonanie pochylni (podjazdu) dla męża, który jest osobą niepełnosprawną.
Zwróciłam się z prośbą do Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach,
która jest właścicielem budynku, w którym mieszkamy.
Spółdzielnia odesłała mnie do MOPSu, a MOPS do spółdzielni.
W końcu pomógł nam Lokalny Serwis Informacyjny
“Portal Nasze Witosa-Załęże”.
Za pośrednictwem Naszego Portalu otrzymałam kontakt do Pana Mateusza Cieślika z redakcji “Katowice dziś”.
Obie redakcje połączyły siły i opublikowały nasz wieloletni problem dotyczący podjazdu.
Pan Mateusz Cieślik. przekazał temat wiceprezydentowi Katowic Panu Jerzemu Woźniakowi,
który również przyczynił się do powstania budowy podjazdu.
Spółdzielnia wykonała projekt budowlany,
kosztorys oraz znalazła firmę, która wykona podjazd.
W dniu 07.09.2020r. rozpoczęły się prace i myślę, że jeszcze jesienią będziemy mogli wyjechać z mieszkania.
Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc powstania podjazdu.
Szkoda tylko, że to tyle czasu trwało.

Bardzo dziękujemy.