Press "Enter" to skip to content

Dziś w dniu 05.05.2020r. odeszła od nas ś.p. Teresa Turska. Nazywana “Matką Teresą z Witosa”

Redakcja Portalu otrzymała smutną informację iż w dniu dzisiejszym 05.05. zmarła Pani Teresa Turska. Mama Marka i Leszka, Pomysłodawczyni Biegu na Osiedlu Witosa.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Pani Teresy Turskiej przesyłają Koordynatorzy Portalu.
Informacja o Pani śmierć jest dla nas ciosem.
Nie ma słów by opisać żal i współczucie,
jakie w tej chwili czujemy.

Spoczywaj w pokoju.