Press "Enter" to skip to content

Konsultacje projektu uchwały dot. zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego.

​Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach, na podstawie uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.U

więcej