Press "Enter" to skip to content

Rozpoczynamy głosowanie na członków Rady Seniorów Miasta Katowice.

Informujemy, że rozpoczyna się głosowanie w wyborach uzupełniających na 2 kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Katowice.
Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, kluby seniora,
uniwersytety trzeciego wieku, Rady Jednostek Pomocniczych Miasta Katowice, grupy inicjatywne 20 seniorów.
Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Miasta Katowice każda organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta Katowice oraz podmioty,
o których mowa w § 6 ust.2 uchwały nr VIII/141/19 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXI/613/16 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2016.
sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice może oddać głos maksymalnie na 3 kandydatów tj.

więcej