Press "Enter" to skip to content

Kolejne konsultacje za nami.

Dnia 5 listopada 2019 roku odbyło się ostatnie z serii trzech spotkań konsultacyjnych, które mają na celu zbadanie potrzeb mieszkańców Osiedla Witosa pod kątem planowanego domu kultury. Po spotkaniu ogólnym i senioralnym przyszedł czas na głos młodzieży i osób do 40 roku życia. Założenie podzielania konsultacji na różne grupy wiekowe ma na celu zbudowanie programu przyszłego domu kultury, który uwzględnia potrzeby mieszkańców i mieszkanek os. Witosa, niezależenie od wieku.

Konsultacje prowadzone były przez Biuro Inicjatyw Społecznych, fundację z Krakowa specjalizująca się w konsultacjach społecznych i wsparciu samorządów. Zewnętrzna organizacja, spoza Katowic daje bezpieczeństwo braku stronniczości i obiektywizmu w prowadzonych konsultacjach. Organizatorem konsultacji jest instytucja kultury Katowice Miasto Ogrodów.

Z konsultacji powstanie raport potrzeb, który będzie wyznacznikiem działań dla planowania domu kultury. Jego upublicznienie nastąpi na przełomie roku 2019 i 2020 i będzie zawierał zbiór informacji o Osiedlu Witosa i osiedlu Paderewskiego, gdzie również trwają konsultację.