Press "Enter" to skip to content

Tropiciele historii pamiętają.

 

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach Załężu:

Zbliżają się dni kiedy wspominamy zmarłych naszych bliskich, ale w tych dniach pamiętamy także tych, którzy zapisali się w historii. Tropiciele historii z naszej szkoły pamiętając o bohaterach naszej wolności, 24 października odwiedzili miejsca pamięci w naszej dzielnicy.
Pierwszym miejscem, które odwiedzili to pamiątkowa tablica Teofila Patalonga, którą się opiekujemy. Teofil Patalong powstaniec i komendant Powstańczych Oddziałów Wojskowych 6 września 1939 roku został rozstrzelany przez Hitlerowców. Uporządkowaliśmy teren wokół tablicy oraz złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz.
Następnie udaliśmy się na cmentarz przy ulicy Brackiej gdzie posprzątaliśmy groby powstańców śląskich, zapaliliśmy symboliczny znicz i złożyliśmy kwiaty. Uczciliśmy ich pamięć minutą ciszy.
Ostatnim miejscem naszej wędrówki był pomnik na zbiorowym grobie ofiar katastrofy w kopalni węgla kamiennego „Kleofas” ,w 1896 roku. Zginęło wtedy stu pięciu górników.
Szkoła pamięta o lokalnych bohaterach- uczniowie klasy szóstej poznali na kółku historycznym losy załęskich harcmistrzów Jerzego Lisa(zginął 24 VIII 1944 w Auschwitz) oraz Józefa Pukowca ( więzień KL Auschwitz, 14 sierpnia 1942 został zgilotynowany w katowickim więzieniu przy ulicy Mikołowskiej. Natomiast uczniowie klas ósmych przygotowali projekty dotyczące II wojny światowej i lokalnych bohaterów – m.in. Henryka Sławika.
Nasze działania nie zakończyły się, o nowych inicjatywach już wkrótce.