Press "Enter" to skip to content

Ogród Społeczny “Zielona Oaza” na oś.Witosa  w Katowicach. Kolejne spotkanie.

 

W dniu 22 października 2019 r. odbyło się czwarte spotkanie dotyczące Ogrodu Społecznego “Zielona Oaza” na oś.Witosa  w Katowicach.
Mieszkańcy na spotkaniu aktywnie uczestniczyli w dyskusji, która została zorganizowana przez liderkę oraz pomysłodawczynię Panią Krystyną.
Na spotkaniu padało wiele zapytań oraz ciekawych propozycji dotyczących powstania ogrodu. 
Serdeczne podziękowanie dla mieszkańców osiedla Witosa za zainteresowanie, animatorce Pani Ani, radnemu Patrykowi Białas oraz gospodarzowi Klubu Plus za udostępnienie lokalu. 
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, o którym poinformujemy mieszkańców na naszej stronie.

Zapraszamy do naszej Grupy  Ogrody Społeczne “Zielona Oaza” oś.Witosa