Press "Enter" to skip to content

Był to bardzo ciekawy spacer po Załężu.

Kolonia Mościckiego:

We wtorek 15.10.2019 odwiedziła Załęże grupa studentek z Akademii Sztuk Pięknych z historykiem sztuki prof. Irmą Koziną, dr Anną Pohl. Wycieczkę naukową panie rozpoczęły od Kolonii Mościckiego, gdzie zapoznały się z historią powstania osiedla, a zakończyły przy najstarszym domku w naszej dzielnicy z ok. 1830 r., który jest w dramatycznym stanie, co uczestniczki na własne oczy mogły zobaczyć.
W kręgu zainteresowania studentek jest tożsamość miejsca. Był to bardzo ciekawy spacer, który umożliwił gościom na prześledzenie najważniejszych okresów powstawania dzielnicy, co znalazło odzwierciedlenie m in. w układzie komunikacyjnym, urbanistycznym, architekturze. Ponadto zobaczyły Ogród Jordanowski, familoki przy ul. Wiśniowej i Wyplera, kamienice przy ul. Gliwickiej. Większość mijanych budynków najlepszy okres mają już za sobą, ale mamy nadzieję, że jeszcze wszystko przed nimi. Zainteresowanie wzbudziła siedziba Domu Aniołów Stróżów. Obejrzano dawny dwór (obecnie szpital Avimed) oraz nasz kościół załęski.
Jeszcze nieraz załężanie spotkają na swej drodze naszych gości z ASP, z czego wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi przemyśleń i wniosków.
Do następnego razu!