Press "Enter" to skip to content

Rodzicu, jeśli masz co najmniej trójkę dzieci, bez względu na ich wiek – złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny.

Przypominamy, że w dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.). Od tego dnia
o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin,
w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy,
ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do korzystania z wielu zniżek na terenie całej Polski, które przysługują rodzinom wielodzietnym.

więcej