Press "Enter" to skip to content

Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej.

REGULAMIN I WAKACYJNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

,,OJCIEC I SYN” – ,,OJCIEC I CÓRKA”

ORGANIZATOR

Portal Nasze Witosa-Załęże
Zespół Szkół i Placówek nr 2,
MOSiR Katowice

CEL

Popularyzacja piłki nożnej, jako aktywnego wypoczynku, integracja środowiska lokalnego
MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK
Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią Katowice ul. Gliwicka 214 – boisko Orlik MOSiR Katowice

KONTAKT
E-mail:
krzysztof.naszewitosa@wp.pl       tel.601 467 436
naszewitosa@wp.pl                         tel.796 001 976

UCZESTNICTWO

Startować mogą zespoły liczące dwie osoby (ojciec +syn, ojciec+córka)
Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu
Turniej odbędzie się w 2 (dwóch) kategoriach wiekowych
( dziecko rocznik 2004 i młodsi + rodzic – rozpoczęcie godz.10.00)
( dziecko rocznik 2001 i starsze + rodzic – rozpoczęcie godz.10.00)
– Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie w dniu zawodów do 30 minut przed
Rozpoczęciem rozgrywek w danej kategorii wiekowej oraz przedstawienie pisemnej
Listy z datami urodzin zawodników wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia
( w przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia – zgoda rodzica)
Pozwalającym na udział w takim turnieju.
– zawodnicy poniżej 18 roku życia mogą przystąpić do rozgrywek wyłącznie za
okazaniem pisemnej zgody rodzica.
– Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodnika. Każda drużyna może posiadać
Własne ubezpieczenie NW na czas rozgrywania turnieju.
– Każdy z zawodników może grać tylko w jednej drużynie i nie może zmieniać drużyny
podczas trwania turnieju.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

– Czas gry 2x 6 minut. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn, długość meczy może

Ulec zmianie.

– Drużyna składa się z 2 (dwóch ) zawodników grających

– Każdy zawodnik może bronić swojej bramki nie używając rąk

– Mecze rozgrywane są na bramki 1,5 m X 1 m

– Wymiary boiska: 20m x 20m

– Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m do pustej bramki

– Pozostałe reguły gry zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną

– Obowiązuje miękkie obuwie piłkarskie (zabrania się gry we ,,wkrętach”)

 KARY

– Za wykroczenie sędzia może przyznać kary:

usunięcie z boiska na 2 minuty
wykluczenie z gry do końca meczu
dyskwalifikacja z całego turnieju
– Jeżeli na boisku znajduje się zawodnik niewpisany do listy zgłoszeniowej to traktuje się to jako wykroczenie, jako gra zawodnika nieuprawnionego i przyznaje się walkower dla drużyny przeciwnej.

– KATEGORYCZNIE ZAKAZUJE SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ

ZAWODNIKÓW I UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

PUNKTACJA I ZASADY, JAKIE OBOWIĄZUJĄ O KOLEJNOŚCI W TABELI

– Ilość zdobytych punktów:

* Zwycięstwo: 3 punkty
* Remis: 1 punkt
* Porażka: 0 punktów

– Wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
* Różnica w ilości zdobytych bramek.
* Ilość strzelonych bramek

NAGRODY

– Za zajęcie I-III miejsca przewidziano puchary
– Dla najlepszego strzelca w kategoriach wiekowych puchar
– Dla uczestników dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Listę zawodników należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów
– W turnieju zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność, po

podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału
w turnieju.

– Zawodnik wpisany do protokołu uważany jest za biorącego udział w meczu.
– Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu oraz innych używek
– Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodników danego zespołu lub zespół koszty ich usunięcia pokrywa dana drużyna.
– Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga organizator,
a jego decyzja jest ostateczna.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

Serdecznie Zapraszamy.