Press "Enter" to skip to content

O naszym redaktorze Ginterze P.

Ginter P.– emerytowany górnik, który po „restrukturyzacji górnictwa” został pisarzem. Jest także jednym z dwóch pomysłodawców Klubu Twórców Górnośląskich – KARASOL, oraz redaktorem Portalu Nasze Witosa-Załęże.

więcej