Jest oficjalna decyzja przeprowadzenia badań akustycznych ws. hałasu A4 na os. Witosa

Oceń

Jest oficjalna decyzja przeprowadzenia badań akustycznych ws. hałasu A4 na os. Witosa

 

Dzięki dotychczasowym staraniom udało się uzyskać na piśmie oficjalne potwierdzenie przeprowadzenia badań akustycznych związanych z nadmiernym hałasem ze autostrady A4 na mieszkańców os. Witosa.
Udało się to pomimo perturbacjom ze strony różnych osób i instytucji. Był to dosłownie ostatni moment aby uzyskać zgodę na wykonanie badania, gdyż terminy odgórnie założone pozwalały do końca tego roku złożyć dokumenty, pisma etc. aby wykonać w/w badania akustyczne. Gdyby się to nie udało zgodnie z przepisami, kolejna szansa byłaby dopiero za 5 lat (tj. rok 2022/2023).
Główną zasługę w tej materii miał Pan radny Józef Zawadzki (prowadzący formalnie tą sprawę w imieniu mieszkańców os. Witosa) który dzięki swojemu uporowi, interwencjom, wielokrotnym podróżom w tym celu do Warszawskiego oddziału GDDKiA, udało się załatwić oficjalnie termin badań akustycznych.

Zgodnie z uzyskanym pismem, badania akustyczne odbędą się na os. Witosa; oficjalnie 30 kwietnia 2018r.
Pan Józef Zawadzki mimo to stara się aby ten termin został przyśpieszony, jak i aby badania te zostały wykonane przez osoby niezależne, nie powodujące iż wynik tych badań byłyby podważane przez mieszkańców os. Witosa jako zmanipulowane / nieprawdziwy z stanem faktycznym.

Jeżeli oficjalny termin 30 kwietnia 2018r. zostanie przyśpieszony, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o wcześniejszej dacie.