Stowarzyszenie „Kolonia Mościckiego”-23 listopada 2017 roku o godz. 17.00

ocen jak sie podoba

Stowarzyszenie „Kolonia Mościckiego”
Zespół Szkół „Omega” w Katowicach

uprzejmie zapraszają na spotkanie z

dr n. med. Jolantą Jefimiuk – Chęcińską

„Kolonoskopia  a profilaktyka raka jelita grubego”
Odbędzie się w czwartek w dniu 23 listopada 2017 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkół „Omega” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 276 (wejście od ul. Dudka).

Dr n. med. Jolanta Jefimiuk Chęcińska – Kierownik POZ dla Dorosłych Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych
oraz Schorzeń Sutka TOMMED w Katowicach. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny pracy.
W latach 1980 – 1995 pracowała na stanowisku asystenta w Klinice Gastroenterologii ŚAM w Katowicach biorąc czynny udział w pracach dydaktyczno -naukowych, leczniczych oraz diagnostycznych, Jej naukowe zainteresowania skupiają się na diagnostyce i leczeniu osób z wirusowym zapaleniem wątroby typu B. W roku 1984 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie farma- kologii klinicznej. Odbyła liczne staże zagraniczne oraz uczestniczyła w międzynarodowych kongresach gastro – hepatologicznych. Nieustannie poszerza oraz pogłębia zakres swoich kwalifikacji, czynnie uczestniczy w kongresach, konferencjach oraz prowadzi szkolenia. Dba o pozytywny wizerunek lekarza jako osoby, która przedkłada dobro pacjenta nad własne. W latach 1995 – 2011 pełniła funkcję Kierownika przychodni przy Głównym lnstytucie Górnictwa. Funkcję kierownika POZ TOMMED pełni od 2011 roku. (tekst J.J.C., skrót M.D.)
.
Projekt „Zdrowe ciało, zdrowy duch”
WSTĘP WOLNY!

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Katowice

Stowarzyszenie „Kolonia Mościckiego”
Zespół Szkół „Omega” w Katowicach

uprzejmie zapraszają na spotkanie z

dr n. med. Jolantą Jefimiuk – Chęcińską

„Kolonoskopia  a profilaktyka raka jelita grubego”
Odbędzie się w czwartek w dniu 23 listopada 2017 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkół „Omega” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 276 (wejście od ul. Dudka).

Dr n. med. Jolanta Jefimiuk Chęcińska – Kierownik POZ dla Dorosłych Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych
oraz Schorzeń Sutka TOMMED w Katowicach. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny pracy.
W latach 1980 – 1995 pracowała na stanowisku asystenta w Klinice Gastroenterologii ŚAM w Katowicach biorąc czynny udział w pracach dydaktyczno -naukowych, leczniczych oraz diagnostycznych, Jej naukowe zainteresowania skupiają się na diagnostyce i leczeniu osób z wirusowym zapaleniem wątroby typu B. W roku 1984 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie farma- kologii klinicznej. Odbyła liczne staże zagraniczne oraz uczestniczyła w międzynarodowych kongresach gastro – hepatologicznych. Nieustannie poszerza oraz pogłębia zakres swoich kwalifikacji, czynnie uczestniczy w kongresach, konferencjach oraz prowadzi szkolenia. Dba o pozytywny wizerunek lekarza jako osoby, która przedkłada dobro pacjenta nad własne. W latach 1995 – 2011 pełniła funkcję Kierownika przychodni przy Głównym lnstytucie Górnictwa. Funkcję kierownika POZ TOMMED pełni od 2011 roku. (tekst J.J.C., skrót M.D.)

Projekt „Zdrowe ciało, zdrowy duch”
WSTĘP WOLNY!

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Katowice

Stowarzyszenie „Kolonia Mościckiego”
Zespół Szkół „Omega” w Katowicach

uprzejmie zapraszają na spotkanie z

dr n. med. Jolantą Jefimiuk – Chęcińską

„Kolonoskopia  a profilaktyka raka jelita grubego”

Odbędzie się w czwartek w dniu 23 listopada 2017 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkół „Omega” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 276 (wejście od ul. Dudka).

Dr n. med. Jolanta Jefimiuk Chęcińska – Kierownik POZ dla Dorosłych Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED w Katowicach. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny pracy.
W latach 1980 – 1995 pracowała na stanowisku asystenta w Klinice Gastro -enterologii ŚAM w Katowicach biorąc czynny udział w pracach dydaktyczno -naukowych, leczniczych oraz diagnostycznych, Jej naukowe zainteresowania skupiają się na diagnostyce i leczeniu osób z wirusowym zapaleniem wątroby typu B. W roku 1984 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie farmakologii klinicznej. Odbyła liczne staże zagraniczne oraz uczestniczyła w międzynarodowych kongresach gastro – hepatologicznych. Nieustannie poszerza oraz pogłębia zakres swoich kwalifikacji, czynnie uczestniczy w kongresach, konferencjach oraz prowadzi szkolenia. Dba o pozytywny wizerunek lekarza jako osoby, która przedkłada dobro pacjenta nad własne. W latach 1995 – 2011 pełniła funkcję Kierownika przychodni przy Głównym lnstytucie Górnictwa. Funkcję kierownika POZ TOMMED pełni od 2011 roku. (tekst J.J.C., skrót M.D.)

Projekt „Zdrowe ciało, zdrowy duch”

WSTĘP WOLNY!

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Katowice