Dofinansowanie dla SM „Załęska Hałda”

Oceń

Dofinansowanie dla SM „Załęska Hałda”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach od 2011 r.
jest beneficjentem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
zarówno w formie preferencyjnej pożyczki, jak i umorzenia części pożyczek.
W ostatnich pięciu latach podpisano 16 umów o dofinansowanie termomodernizacji 18 budynków.
Inwestycje, których łączny koszt wyniósł 5,5 mln. zł dofinansowano kwotą 4,2 mln zł.

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w dniu 22.02.2016 r. wyraziła zgodę na dofinansowanie  więcej