Podziękowania.

Oceń

Podziękowania.
Chciałem podziękować w imieniu młodych za wsparcie wczasorekolekcji w
Kokotku.
Był to piękny czas dla młodych.

Z wyrazami szacunku
Marek Richter