Press "Enter" to skip to content

Zgodnie z zapowiedziami Pana Prezydenta Marcina Krupy.

Oceń ten post

Rada Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia

Szanowni Państwo.  w zakresie realizacji projektów zieleni zlokalizowanej na terenach zarządzanych przez KZGM w Katowicach informujemy, że w sierpniu 2017 r. zakład w trybie ustawy o zamówieniach publicznych ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego wraz z robotami towarzyszącymi na wybranych skwerach i zieleńcach w rejonie dzielnic Szopienice, Oś.Tysiąclecia i Koszutka. Wykonanie tej dokumentacji ma stanowić bazę do zgłoszenia ujętych w postępowaniu terenów do projektów unijnych dotyczących zagospodarowania zieleni (projekt ma być uruchomiony w tym roku. Poniżej podajemy linka do ogłoszenia wraz z dokumentacją ww. zadania (po rozpakowaniu wzoru umowy widoczne są na załącznikach mapowych zakresy terenów przewidzianych do zagospodarowania
http://www.kzgm.katowice.pl/…/3918-078-2017-wykonanie…
Ponadto w styczniu 2018 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie i rewitalizację wybranych terenów zielonych położonych w dzielnicach Załęże i Oś. Tysiąclecia wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego. Poniżej podajemy link:
http://www.kzgm.katowice.pl/…/4080-008-2018-po…
Zadanie to jest finansowane z budżetu Miasta Katowice. Pozdrawiamy wszystkich i życzymy miłej lektury. RJP 9